analiza matematică

simfonia infinitului

CLASA  11

Recapitularea materiei din clasele a 9-10

1. Șiruri de numere reale

Recapitulare: Limite de șiruri

2. Limite de funcții 


3. Funcții continue


4. Funcții derivabile

Funcții derivabile_Probleme

GEOGEBRA

Problema tangentei_Exerciții
Operații cu funcții derivabile

5. Proprietățile funcțiilor derivabile

Proprietăți ale funcțiilor derivabile_Probleme

GEOGEBRA

Puncte de extrem. Teorema lui Fermat
Teorema lui Rolle
Șirul lui Rolle
Teorema lui Lagrange

6. Rolul derivatelor în studiul funcțiilor. Grafice de funcții

 

CLASA 12

1. Primitive


2. Integrala definită

Diviziuni. Sume Darboux. Suma Riemann
Teorema de medie

Metode de integrare


3. Aplicații ale integralei definite